Ośrodki odwykowe

RZESZÓW
Centrum Leczenia Uzależnień, 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17, tel. 17 858 11 81, www.uzaleznienia.rzeszow.pl Jest to oddział przeznaczony do leczenia 20 osób. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby dorosłe uzależnione od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także cierpiące z powodu uzależnień niechemicznych (głównie hazard). Każde przyjęcie poprzedzone jest konsultacją diagnostyczną oraz wymagana jest minimum 10-dniowa abstynencja lub odbycie detoksykacji. Czas leczenia wynosi 7 tygodni. Pacjenci oddziału korzystają z konsultacji medycznych (specjalista psychiatra, internista) oraz całodobowej opieki pielęgniarskiej.

STALOWA WOLA

TARNÓW

KROSNO

ŻURAWICA