Oddziały detoksykacyjne

GORLICE
SP Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 38-300 Gorlice, ul. Szpitalna 10a, tel. 18 3527745

RZESZÓW
Centrum Leczenia Uzależnień SP ZOZ, ul. Kochanowskiego 17, tel. 178581181

RZESZÓW
Klinika Psychiatrii Ogólnej, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka
Chopina w Rzeszowie ul. Szopena 2, tel. 17 8666233

RZESZÓW
Poradnia Uzależnień i Poradnia Rodzinna NZOZ KARAN, ul. Targowa 9a, tel. 17 8528648