Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Krucjata Wyzwolenia Człowieka zwana też Dziełem Niepokalanej, Matki Kościoła jest maryjnym ruchem […], który stoi zdecydowanie na stanowisku całkowitej abstynencji od alkoholu.
Krucjata zrzesza w swoich szeregach tylko całkowitych abstynentów. Zmierza do tego, aby jak najwięcej ludzi w imię miłości do Niepokalanej zachęcić do decyzji całkowitej abstynencji od alkoholu.

Dobrowolność

Krucjata Wyzwolenia Człowieka propaguje dobrowolną abstynencję z motywów nadprzyrodzonych i społecznych. Głównie dlatego, że uważa ją za skuteczny środek do osiągnięcia celu, jakim jest zwalczanie społecznej klęski alkoholizmu.

Abstynencja wyzwala drugiego człowieka poprzez solidarne stanięcie obok niego tam, gdzie chcemy go doprowadzić. Jest to „taktyka podania dłoni” zamiast głoszenia haseł i programów, które jeszcze nie przynoszą wyzwolenia. Wyzwalając innych, wyzwalamy siebie. Ostatecznie wyzwalający prowadzi wyzwolonego do Chrystusa, w którym jest ideał i realizacja naszej wolności.

Tylko człowiek wolny może wyzwalać innych. Ci wolni ludzie mają stworzyć „nowe wojsko Gedeona”.

ks. Franciszek Blachnicki

Wartości

Krucjata Wyzwolenia Człowieka propaguje abstynencję również ze względu na jej wartości wychowawcze. Jest ona doskonałym środkiem wyrabiania cnoty wstrzemięźliwości, siły woli i charakteru. Kształtuje tak potrzebną dzisiaj samodzielność i odwagę moralną uzdalniającą do płynięcia przeciw prądowi opinii i powszechnych zwyczajów. Jest ona także doskonałym środkiem wyodrębnienia spośród biernej masy i zorganizowania do jednolitej akcji przeciwalkoholowej ludzi aktywnych, idealistów z poczuciem społecznej odpowiedzialności i o nastawieniu apostolskim.

Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział do Polaków w czasie audiencji w dniu 21.03.79 r.: 

Człowiek nie może być sobą, po prostu nie może być sobą; nie jest godny swojego imienia, jeśli nie potrafi sobie mówić nie. Otóż to nie, to jest właśnie znaczenie Wielkiego Postu, praktyki postu, to twórcze „nie” muszę umieć sobie odmówić. Na to, żeby umieć odmówić sobie rzeczy niedozwolonych, trzeba umieć odmówić sobie również rzeczy dozwolonych. Na pewno w naszej polskiej praktyce wielkopostnej dochodzi w szczególny sposób, do głosu potrzeba trzeźwości. Niedawno czytałem w Tygodniku Powszechnym apel mojego następcy w Krakowie na ten temat, nie mogę nic innego zrobić, tylko się pod tym apelem z całego serca podpisuję i całym sercem go powtarzam pod adresem wszystkich, którym potrzebne jest to „nie”, ażeby zachować ludzką godność i żeby służyć dobru wspólnemu rodziny, narodu, ojczyzny. Niech tyle wystarczy, resztę już sami zechciejcie domyśleć.

Ojciec Święty Jan Paweł II

Przyjmuje się dwie formy składania zobowiązań abstynenckich:

  • na jeden rok, przez co staje się ktoś kandydatem do KWC;
  • na czas przynależenia do KWC, przez co staje się członkiem Krucjaty.

Jak przystąpić do KWC?

Jeśli nie wiesz na czym polega idea KWC – wszystkie potrzebne informacje o krucjacie znajdziesz tutaj.
Jeśli w Twoim sercu zapadła już decyzja o przystąpieniu do krucjaty – poniżej znajdziesz deklarację do wydrukowania.

Nie wiesz jak przystąpić do krucjaty? Tutaj znajdziesz instrukcję jak to zrobić.

Deklaracja


Zobacz także