Domy dla bezdomnych

RZESZÓW
Dom św. Brata Alberta, ul. Jana Styki 21 35-006 Rzeszów tel: 17 852 15 71 e-mail: biuro@bratalbert.rzeszow.pl.

RZESZÓW
Hostel „Boży Dar”

JASŁO
Schronisko św. Brata Alberta

RACŁAWÓWKA
Schronisko dla bezdomnych kobiet