Ku wolności wyswobodził nas Chrystus - II Rzeszowski Bieg Trzeźwości

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” – przypomniał Duszpasterz Trzeźwości ks. Grzegorz Kot podczas mszy świętej wieńczącej II Rzeszowski Bieg Trzeźwości, w którym wzięło udział prawie 300 osób. Wieu uczestników ofiarowało swój trud i zmaganie w różnych intencjach, także w imię solidarności z rodzinami zmagającymi się z problemem alkoholu, z osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi. Było to również świadectwo wyboru życia w trzeźwości, który jest owocem wolności.

Kobieca twarz alkoholizmu

Kobieca twarz alkoholizmu – Rozmowa z panią mgr Barbarą ŁukasikDyrektorem Centrum Leczenia Uzależnień oraz psychologiem kliniczny – certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, superwizorem psychoterapii uzależnień, specjalistą w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny, certyfikowanym specjalistą przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikowanym superwizorem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zakątek Maryi

Niechobrz – wieś leżąca około trzy kilometry od Rzeszowa. To tu Niepokalana, dobrą, matczyną dłonią, trzyma rączki małego Zbawiciela, który spogląda na krzyż. Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, jako kopia cudownego wizerunku w Rzymie, została umieszczona w Rzeczpospolitej Polskiej w 1948 roku.

Alkohol – zły czy dobry? Rozmowa z ks. dr Tomaszem Fularzem

Alkohol – zły czy dobry? – jedni mówią, że sam Jezus przemienił wodę w wino, inni zaś przypisują mu całe zło tego świata. Na pewno nie możemy powiedzieć, że alkohol jest zły sam w sobie, ponieważ nic nie jest złe samo z siebie. Może się takim stać w zależności od tego, w jaki sposób go używamy. Dlatego też w Piśmie Świętym znajdujemy pochwałę alkoholu – w Starym Testamencie czytamy, […]