Relacja z rekolekcji Diakonii Wyzwolenia Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

W Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu w dniach 27 – 29 sierpnia 2021 roku odbyły się rekolekcje dla Diakonii Wyzwolenia Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Diecezji Rzeszowskiej. Rekolekcje poprowadził ks. Grzegorz Kot, Diecezjalny Duszpasterz. Posługą przy sakramencie pokuty wspomógł ks. Bogdan Tęcza.

Rekolekcje z języka łacińskiego recolligere znaczy zebrać, zgromadzić ponownie. W tym przypadku zebrali się członkowie diakonii, żeby podzielić się wnioskami z całorocznej pracy i poszukać nowych rozwiązań. Owocem tych rekolekcji jest plan pracy na rok 2021/22. Ważnym punktem rekolekcji była analiza zapisów projektu Strategia KWC w realizacji Narodowego Programu Trzeźwości. Jest on aktualnie na etapie konsultacji środowiskowych i planowane jest jego zatwierdzenie na II Kongresie KWC w Sękocinie koło Warszawy.

Dyskutowaliśmy na temat tego czym się aktualnie zajmujemy, co planujemy realizować w najbliższym czasie oraz w perspektywie 25-letniej, ponieważ tak dalekosiężne (na całe pokolenie) są założenia Narodowego Programu Trzeźwości. Warto zauważyć, że pierwszym autorem strategii KWC był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, który główne idee ruchu trzeźwościowego zawarł w „Podręczniku Krucjaty Wyzwolenia Człowieka” wydane w 1979 r. Przenikliwość autora i wizja nie straciły na aktualności pomimo upływu lat, dlatego współcześnie tylko je uszczegółowiono.

Znaczącym i miłym wydarzeniem rekolekcji była wizyta biskupa diecezjalnego JE Jana Wątroby. Przybył do naszej wspólnoty w towarzystwie księży Marka Dzika proboszcza parafii pw. Judy Tadeusza w Rzeszowie oraz Macieja Figury z Dobrzechowa, darczyńcy działki pod budowę Centrum Profilaktyczno Terapeutycznego w Sędziszowie Młp.

Duszpasterze zostali przywitani przez Krystynę i Stanisława Drzałów, którzy w tych dniach obchodzili 55. rocznicę pożycia małżeńskiego i otrzymali błogosławieństwo z rok księdza biskupa. Wojciech Trojanowski z Diakonii Wyzwolenia Domowego Kościoła przedstawił plan pracy i przedsięwzięć realizowanych w roku pracy 2021/22 przez diecezjalne duszpasterstwo. Ksiądz biskup w słowie skierowanym do wspólnoty podkreślił, że samemu trudno się zbawić jak i trudno podnieść się z kryzysu życiowego, jeżeli nie zaufa się Bogu. Ciekawym uzupełnieniem tego spotkania była prezentacja przygotowana przez architekta Miłosza Platowskiego – autora projektu Centrum Profilaktyczno Terapeutycznego. Przedstawiona wizualizacja pokazała szczegóły planowanego obiektu i działała na wyobraźnię.

Podczas całych rekolekcji powierzaliśmy Panu Bogu nasze plany i zamierzenia, a podczas modlitwy na zakończenie, prosiliśmy Niepokalaną – patronkę KWC o wsparcie naszych działań.

Agnieszka i Wojciech Trojanowscy