Relacja z Dnia Skupienia 24 kwietnia 2021 r.

„Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”.

Relacja z Dnia Skupienia 24 kwietnia 2021 r.

Jak co miesiąc odbył się kolejny Dzień Skupienia Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Pomimo obecnej sytuacji staramy się zgromadzić na Mszy świętej w duchu wspólnoty. Sobotnia Eucharystia była sprawowana przez Diecezjalnego Duszpasterza ks. Grzegorza Kota w koncelebrze księży Marcina Duplagi i Bogdana Tęczy. Ten Dzień skupienia był wyjątkowy, ponieważ Eucharystię sprawowano w intencji dziękczynnej za 35 lat pożycia małżeńskiego Bogumiły i Mieczysława, do grona ochrzczonych została przyjęta mała Judyta, a ponadto została złożona jedna deklaracja Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

„Jezus Chrystus bardzo szanuje naszą wolność. Ta wolność wypływa z Chrztu Świętego. Człowiek ochrzczony otrzymuje dar bycia Dzieckiem Bożym i to od nas zależy czy ten dar będziemy pielęgnować i rozwijać, czy rozpakujemy ten prezent”.

Ksiądz Grzegorz podkreślił, że to świadomość Bożego Miłosierdzia daje prawdziwą wolność, a źródłem wolności człowieka jest jego serce. Wspomniał także osobę błogosławionego ks. Franciszka Blachnickiego, który mówił, że Krucjata Wyzwolenie Człowieka jest przejawem najgłębszej wolności i miłości do drugiego człowieka w Chrystusie. Co więcej, do tego stopnia, że złamanie Krucjaty nie jest grzechem, ponieważ chodzi o tę bezinteresowność, największy dar z siebie – bezinteresowny dar w służbie drugiemu człowiekowi. Odnosząc się do biblijnego wskrzeszenia Tabity, służącej Bogu w cichym oddaniu  i zawierzeniu, wspomniał o osobach, które spotkał na swojej drodze życia, które mogą być dla nie jednego wzorem takiej postawy życiowej.

Dzisiejsza Ewangelia przypomina bardzo ważne słowa zawierzenia Chrystusowi: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. Wzywa do zastanowienia się, czy podążamy drogą Jego Słowa i czy karmimy się Jego Ciałem. Czy przyjmujemy ten bezinteresowny Boży dar – bo tylko wówczas zrozumiesz czym jest służba.

W swoim słowie Ksiądz Grzegorz przypomniał o zawiązaniu grupy wsparcia dla Anonimowych Narkomanów, których spotkania odbywają się w każdy czwartek, oraz Anonimowych Alkoholików, którzy spotykają się w każdy piątek, a także o planowanej grupie wsparcia dla osób współuzależnionych. Ponadto zrelacjonował bieżącą działalność Poradni funkcjonującej pomimo trwającej pandemii z zachowaniem obostrzeń z nią związanych.

Przebieg spotkania uświetniła Scholia Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych prowadzona przez Dorotę, która przygotowała staranną oprawę muzyczną zarówno spotkania jak i Eucharystii. Osoby pragnące śpiewać, zapraszamy do włączenia się w działalność scholi.

Anna Buczek

Anna Członek KWC