Rekolekcje z Zacheuszem

Prawdziwe i konsekwentne szukanie Boga zawsze prowadzi
do spotkania z Nim. Trzeba tylko tego spotkania pragnąć
.

Relacja z rekolekcji trzeźwościowych

    W dniach 12 – 13 marca w kościele pw. Św. Królowej Jadwigi odbyły się „Rekolekcje z Zacheuszem” przeznaczone dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Rekolekcje rozpoczęły się Eucharystią oraz Drogą Krzyżową z rozważaniami o problemie uzależnienia, a szczególnie uzależnienia od alkoholu. W swych konferencjach ks. Stanisław Szczepanik skupił się na postaci Zacheusza i jego postrzeganiu przez Chrystusa. Pisząc, że Zacheusz był bardzo bogatym zwierzchnikiem celników, św. Łukasz Ewangelista nie podaje jego oceny moralnej. Jednak wskazanie na niski wzrost Zacheusza zdaje się być symboliczne i akcentować jego małość etyczno-moralną. Jako znienawidzony przez rodaków za wysługiwanie się zaborcy rzymskiemu, zwyczajnie bał się tłumu, który szedł za Chrystusem. Pragnął on jednak zobaczyć Jezusa i dlatego wspiął się na sykomorę – słuchaliśmy w konferencji.

    Po hebrajsku „Zach” tłumaczy się jako „Czysty”. We wspomnianym kontekście brzmi to bardziej jak ironia. Jak opisuje Ewangelista spotkanie miało nieoczekiwany finał, ponieważ Chrystus, wobec oburzenia wszystkich, a więc uczonych w piśmie, zwykłych gapiów, ale i samych uczniów stwierdził, „że dziś musi się zatrzymać w jego domu”. To co się później wydarzyło, wyraźnie pokazuje, że pragnienie spotkania z Chrystusem nie wynikało z czystej ciekawości, nawet nie potwierdzenia informacji, które słyszał o uzdrowieniach i cudach jakie Chrystus zdziałał, lecz gorącym pragnieniem zmiany swojego życia. Tak jest i dziś. Chrystus przychodzi do każdego z nas. Nie pyta jak dalece mamy zaśmiecone życie. Przychodzi i mówi „kocham cię” – mówił w swej konferencji ks. Stanisław.

     Podczas spotkania w pięcioosobowych grupach odnosiliśmy się do postaci Zacheusza w kontekście trzech filarów Wielkiego Postu – czyli modlitwy, postu i jałmużny, w oparciu o teksty Ewangelii św. Mateusza, rozdziału 6.

    W ofierze darów na Eucharystii kończącej rekolekcje zostały złożone cztery deklaracje przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Cieszymy się, że w taki sposób mogliśmy zrealizować rekolekcje i spotkania z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy, w ramach Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

                                            Agnieszka i Wojciech Trojanowscy