Post i zatłoczona pustynia Relacja z Dnia skupienia

Post i zatłoczona pustynia
Relacja z Dnia skupienia Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości
i Osób Uzależnionych 27.02.2021r.

Sobotni Dzień skupienia Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych rozpoczęła Eucharystia sprawowana przez ks. Stanisława Szczepanika, w koncelebrze księży Marcina Duplagi, Bogdana Tęczy i Grzegorza Kota.

Podczas homilii ks. Grzegorz nawiązał do Księgi powtórzonego prawa (Pwt 26,16-19): Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. W tym kontekście wspomniał śp. Siostrę Emilię ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, która swą modlitwą wspierała dzieło Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, a która w 57 roku swego ziemskiego życia została powołana do wieczności. Swoim życiem głosiła Ewangelię wolności.
W procesji darów eucharystycznych zostały złożone cztery deklaracje przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Jako wspólnota jesteśmy wdzięczni za ten dar i świadectwo siły trzeźwości w Chrystusie.
Po Mszy św. ks. Bogdan wygłosił konferencję nt. „Post i zatłoczona pustynia”. Pustynia to miejsce odosobnienia, miejsce gdzie można oczyścić sumienie przed  spotkaniem z Bogiem. Czytamy na kartach Biblii jak Chrystus idąc na pustynię odsuwa się od ludzi, od swojej działalności, tej ewangelicznej, od głoszenia Dobrej Nowiny, uzdrawiania i wypędzania złych duchów, od głoszenia Królestwa Niebieskiego. Za Chrystusem na pustynię poszedł jeszcze ktoś – szatan, który wykorzystując okazję kusi Chrystusa. Tak samo i my zachęcani jesteśmy do wyjścia na pustynię – samotnię. Pustynią jest serce człowieka – bo tu w sumieniu jest szansa spotkania Pana Boga, sam na sam. Konsumpcyjny model życia powoduje, że ta nasza duchowa pustynia jest tak bardzo zatłoczona, że niejednokrotnie brakuje w niej miejsca na refleksję i spotkanie z Bogiem, który jest dawcą życia. Ksiądz Bogdan zwrócił uwagę, że post zarówno fizyczny jak i duchowy od rzeczy zbytecznych oczyszcza umysł i hartuje wolę. Pozwala wyjść ze swojego egoistycznego „ja”, odnaleźć istotę naszych problemów, także często zniewoleń. Realne wyjście na pustynię duchową pomaga w odnalezieniu początku i źródła uzależnienia, utraty wolności. Daje szansę na zweryfikowanie kiedy nasze zachowanie staje się problemem, kiedy przynosi nam i innym szkodę, a także rozeznanie jakie konsekwencje mają nasze złe czyny. Ks. Bogdan zachęcił, aby tak realnie poświęcić jeden dzień w tygodniu na odejście od chaosu codzienności, wyjść na symboliczną pustynię, poszukać ciszy i samotności, zagłębić się w modlitwę i relację z Panem Bogiem. Na zakończenie Duszpasterz przypomniał, że daru wolności nie możemy trzymać tylko dla siebie. Naszym zadaniem jest nieść go dalej, dzielić się doświadczeniem, wiedzą, czy sposobami wyjścia ku wolności.

Oprawę muzyczną liturgii oraz całego spotkania zapewniła schola Duszpasterstwa pod kierunkiem pani Doroty.

Na zakończenie spotkania ks. Grzegorz omówił bieżącą działalność Duszpasterstwa, dziękując wszystkim za zaangażowanie i gotowość do posługi.

Agnieszka i Wojciech Trojanowscy
przy współpracy Anny z KWC