Nie wyście mnie wybrali - świadectwo Tomka

,,Nie wyście mnie wybrali”

Słowa zaczerpnięte z Pisma Świętego ,,Nie wyście mnie wybrali” były mottem rekolekcji dla osób uzależnionych, które odbyły się w domu rekolekcyjnym „Kana” w Czarnej Sędziszowskiej w dniach 09-11.10.2020 r. pod przewodnictwem duchowym księdza Dariusza Mikruta.

,,Nie wyście mnie wybrali ale ja was wybrałem” – tak mówi Jezus dzisiaj do każdego z nas, a w sposób szczególny na rekolekcjach do tych uwikłanych w różne nałogi, do tych zranionych poprzez własne i innych błędy. Wybrał nas w konkretnym celu. Chce byśmy przynosili owoce, dobre owoce.

Czas rekolekcji to właśnie czas na uświadomienie sobie tego. Mamy tu przede wszystkim podane Słowo Boże, czas na Sakrament pokuty, bardzo treściwe konferencje księdza Darka, spotkania w grupach prowadzone przez członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Punkt kulminacyjny każdego dnia to spotkanie z żywym Jezusem w Eucharystii.

Na początku jednak, aby zacząć swoje nowe życie, trzeźwe życie, musimy przyznać że jesteśmy bezsilni wobec naszych uzależnień, że przestaliśmy kierować naszym życiem, uwierzyliśmy w to, że tylko Pan Bóg może nas uratować i w konsekwencji zdecydowaliśmy się powierzyć naszą wolę, nasze życie opiece Boga. Tutaj przychodzą nam z pomocą teksty z Pisma Świętego, tj. 1 Kor 6, 12-20 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

 

A cóż znaczy bycie wolnym?

Trzeba dokonać rozróżnienia: bycia wolnym od czegoś i bycia wolnym do czegoś. Jedno, jak i drugie pojęcie wzajemnie się dopełnia. Nie uwalniając się od tego, co nas otacza, od naszych słabości, np. nadużywanie alkoholu czy narkotyków, nie możemy być otwarci na siebie, na to do czego w istocie jesteśmy powołani. Jedno nie może istnieć bez drugiego. Bycie wolnym od czegoś to bycie sobą. Kroczenie własną drogą powołania. To między innymi nie staranie się by być tym, kim chciałoby widzieć nas otoczenie, to nie dostosowywanie się do oczekiwań przyjaciół, pracodawcy, a czasami i rodziny. Wolność jest zaprzeczeniem życia w iluzji, życia jedynie marzeniami, czasami też koszmarami. Bycie wolnym wymaga odważnej decyzji. Akceptacji tego, kim jesteśmy, wraz ze swymi cnotami, jak i całym balastem ułomności. Bycie wolnym to też umiejętność postępowania w zgodzie z własnym sumieniem.

Każde życie stanowi dla każdego całe sto procent ani więcej ani mniej, może dlatego warto zastanowić się też nad drugą częścią słów świętego Pawła: „nie wszystko przynosi mi korzyść… nie wszystko buduje”. Posiadamy szereg wewnętrznych przymusów kierujących nami do tego, aby być najlepszym, do tego, aby być podziwianym i mieć zawsze rację. Jakże często próbujemy sobie, innym i Bogu pewne rzeczy udowodnić. Staramy się za wszelką cenę usprawiedliwić swoje postępowanie przed sobą i Bogiem. Chcemy pokazać, że stać mnie na przestrzeganie Praw Bożych itd.

Wybierając życie w prawdzie, wolności i miłości nauczymy się z pewnością odrzucać to, co nie buduje, nie przynosi korzyści. Nauczymy się akceptowania rozczarowań, odrzuceń, czasami krzywd. Burząc pozory samozadowolenia dostrzeżemy potrzebę zmian.

Ja, Tomek alkoholik, piszę o tym, ponieważ  osobiście przeszedłem tę drogę od iluzji, zakłamania, poprzez źle pojętą wolność, do przebudzenia – do życia w prawdzie.

Trzeźwość swoją jak i w rodzinie zawdzięczam Niepokalanej Matce Kościoła poprzez Dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Właśnie na rekolekcjach trzeźwościowych jest możliwość przystąpienia do KWC.

Podstawową drogą Krucjaty jest:

– Ewangelizacja, czyli głoszenie Chrystusa, który wyzwala człowieka;

– Modlitwa, która przemienia „działaczy” w pokornych świadków Chrystusa, a zniewolonych przyprowadza do źródła życia;

– Post, czyli całkowita abstynencja od alkoholu jest osobistym darem przyjętym dobrowolnie z miłości i odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Aby przystąpić do KWC wystarczy zdeklarować się jako kandydat (na okres 1 roku) lub jako członek i zachowywać wyżej wymienione zasady działania.

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA – może jest dziełem, które dzięki Twojemu członkostwu pomoże wydostać się bliźniemu uwikłanemu w uzależnienia?

Nie wiesz jak zawalczyć o swoje nowe  trzeźwe życie, zacznij już dziś, skieruj swój wzrok na ostatnie strony tej gazetki, podane są tam terminy rekolekcji trzeźwościowych, może to jest właśnie dla Ciebie.

Nie bój się, daj sobie szansę na urodzaj w swoim życiu, na dobre owoce, Jezus na Ciebie czeka.

Tomek P.

Świadectwo Tomka odnajdziecie w listopadowym wydaniu czasopisma „Wolność i Miłość”

https://natrzezwo.pl/app/uploads/2020/11/gazetkaMiW_2020_11.pdf

Terminy wszystkich wydarzeń znajdziesz na naszej stronie w zakładce Terminarz.

Jeżeli jeszcze nie polubiłeś naszej strony na facebooku – zrób to i bądź na bieżąco!