Wspólnota jest ważna ! Eucharystia w intencji trzeźwości

Po dłuższej przerwie wywołanej epidemią 23 maja 2020r. uczestniczyliśmy we Mszy świętej w intencji wolności i trzeźwości. Z ogromną radością zebraliśmy się w Kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w gronie tych, dla których ważna jest trzeźwość i wolność od zniewoleń. Modliliśmy się szczególnie za tych, którzy sami nie są w stanie wyzwolić się z nałogu, bo wierzymy, że modlitwa i ofiara jaką podjęliśmy – nasza dobrowolna abstynencja – wyprosi im przez ręce Niepokalanej uzdrowienie.

Eucharystia była dla nas szczególnym darem łączącym wspólnotę Duszpasterstwa Trzeźwości. Kilka ostatnich tygodni większość z nas była zmuszona spędzić w odosobnieniu, dlatego tym bardziej sobotnie spotkanie przy Stole Pańskim umocniło naszą więź i przypomniało jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem i wzajemnej modlitwy w drodze do zbawienia. W kazaniu ksiądz Grzegorz przypomniał o obietnicy Jezusa zawartej w Ewangelii:  „O cokolwiek poprosicie Ojca w imię moje, da wam. (…) Proście więc, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna”.

Po Mszy świętej swoim świadectwem drogi do wolności podzielił się jeden z członków wspólnoty, trzeźwiejący alkoholik. Opowiedział o zmaganiach z nałogiem, przemianie życia, które miało początek w bezsilności, niemocy i zawołaniu Pana Boga na ratunek.

Na koniec przed Najświętszym sakramentem w krótkiej adoracji, odśpiewaliśmy Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny, zawierzając jej naszą wspólnotę i wszystkich potrzebujących.

Czas izolacji sprawił, że zatęskniliśmy za bezpośrednim spotkaniem z Chrystusem w Eucharystii, ale także za człowiekiem, w którym mieszka Chrystus. Ten dzień uświadomił nam potrzebę bycia z drugim człowiekiem, a także jak ważne jest dla nas wzrastanie we wspólnocie, którą łączy Pan Bóg.

Cieszymy się i czekamy już na kolejne spotkanie. Niech i Ciebie nie zabraknie!