53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

 

23-29 lutego 2020r. to Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

     W tym roku bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, wzywa o rozważenia duchowe i modlitwę o trzeźwość Narodu przez pryzmat troski o dzieci. Hasłem tego Tygodnia są słowa „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”. Przytacza także postać kardynała Stefana Wyszyńskiego, orędownika i apostoła trzeźwości naszego Narodu.

  Niejednokrotnie już podkreślano, iż w wymiarze społecznym istotną kwestią są działania mające na celu m.in. ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu czy zakaz reklam o treściach promujących spożywanie takich środków. Przejmujący jest fakt i przytaczane przy okazji różnych spotkań oraz kampanii statystyki, że dzisiejsza młodzież w coraz młodszym wieku sięga po używki, nie tylko alkohol, ale także nikotynę, narkotyki czy różnego rodzaju coraz to nowsze substancje uzależniające. Niepokojące jest także fałszywe pojmowanie wolności, które może objawiać się w wychowaniu rodziców, udzielającym swoim dzieciom zbyt wiele swobody w zakresie np. spędzania wolnego czasu. Zdarza się, że przez np. problemy życia rodzinnego, poprzez zamknięcie na rówieśników, brak akceptacji z ich strony dzieci oddalają się, wycofują z życia społecznego, szukają doraźnych rozwiązań swoich zmartwień, uciekają w samotność, czy próbują różnego rodzaju używek. Co więcej poprzez łatwy dostęp do Internetu najmłodsi w wyniku ciekawości, znudzenia, braku zainteresowań, wchodzą w najbardziej zakazane meandry sieci, w tym niejednokrotnie natkną się na pornografię, do której w dość błahy sposób przyciągają poprzez najprostszą formę wszechogarniającj reklamy. Niestety promowanie swobodnego stylu życia, mody, wizerunku, fałszywie pojmowanej tolerancji, a poprzez to kształtowanie wizji akceptacji – nie ułatwiają sprawy. Należy pamiętać, że w dużej mierze to w gestii opiekunów należy świadome i mądre wychowanie dzieci, którego najbardziej wartościowym źródłem są więzi rodzinne, z innymi bliskimi czy przyjaciółmi, zbudowane na Bożej miłości, a także nauka Kościoła w tym zakresie.

     Troska o życie w trzeźwości, to troska o życie w dobrze pojmowanej wolności, budowanej na mocnych fundamentach więzi z Bogiem i rodziną czy bliskimi.  

     Na ile to dla nas możliwe w wymiarze społecznym, kulturowym, a na ile to dla nas cenne w wymiarze najmniejszej wspólnoty jaką jest rodzina – angażujmy się w troskę o wzrastanie najmłodszych, którzy są przyszłością naszego Narodu.

                                                                                                                    AP