Kongres Trzeźwości Ziem Zachodnich

Jednym z fundamentalnych warunków szczęśliwego życia człowieka jest trzeźwość. Jedynie ludzie trzeźwi mogą realizować swoje najpiękniejsze marzenia o miłości i radości, o życiu w harmonii z Bogiem, z samym sobą i bliźnimi, o założeniu trwałej i szczęśliwej rodziny czy o byciu błogosławionym darem dla innych.” – to słowa bp Tadeusza Bronakowskiego wypowiedziane podczas homilii w bazylice św. Krzyża w Warszawie podczas Niedzieli Modlitw o Trzeźwość Narodu w 2017 roku. To wtedy odbył się Narodowy Kongres Trzeźwości pod hasłem: „Ku trzeźwości narodu! Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”.

W tym roku owocem Narodowego Kongresu był zorganizowany 19-20 września 2019r. w malowniczym zespole klasztornym opactwa cystersów Gościkowo-Paradyż Kongres Trzeźwości Ziem zachodnich i Jesienna Sesja Apostolstwa Trzeźwości. Po raz kolejny przypomniano o odpowiedzialności każdego z nas w walce o trzeźwość narodu i ochronie najmłodszego pokolenia przed zagrożeniami, które niesie współczesny świat. „Bo trzeźwość to nie tylko abstynencja od alkoholu, jak niektórzy chcieli by uważać, ale „chodzi o cnotę trzeźwości, która obowiązuje każdego człowieka, a tym bardziej człowieka ochrzczonego” – ksiądz bp. Tadeusz Bronakowski we wspomnianej homilii.

Tematem wiodącym sesji były „Współczesne zagrożenia, które mogą uzależnić dzieci i młodzież”. Pierwszą konferencję poprowadził mecenas Olgierd Pankiewicz ukazując na kwestie i środki prawne, które stwarzają możliwość ochrony młodych ludzi, a z których rodzice i obywatele kraju nie korzystają. Wynika to głównie z braku świadomości. Zwrócił uwagę na fakt naszej obojętności i braku działania. Brak reakcji wobec deprawacji młodego pokolenia jest dziś bardzo poważnym i powszechnym zaniedbaniem.

Kongres Trzeźwości Ziem Zachodnich - Zdjęcie Sali Wykładowej

Podkreślał, że obecnie wprowadzana jest alternatywna rzeczywistość – w której nadaje się wartość rzeczom niezgodnym z naturą ludzką. Następuje zmiana logicznego systemu, dlatego można wysnuć hipotezę, że kiedyś narzędzi do ochrony młodego człowieka zwyczajnie nie będzie. Ważna jest zatem kwestia wychowywania młodego pokolenia w środowisku rodzinnym. Prawa naturalne na tym poziomie – to niezwykle ważna kwestia. Mamy obecnie „wojnę” o to, aby wychowywanie odbywało się według praw natury i naturalnych mechanizmów.

Dużym zagrożeniem współcześnie dla młodzieży i dzieci jest również uzależnienie od pornografii i zachowań seksualnych. To także chęć wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół. Mają już z tym do czynienia kraje Europy. Rzeczywistość staje się coraz bardziej „zerotyzowana”. Treści pornograficzne są powszechnie dostępne w Internecie. Zatem łatwy dostęp nie stanowi problemu. Dzieci i młodzież zalewane są falą obrazów, np. zdjęć, reklam, plakatów, które wręcz „kipią” nagością. Opowiedziała o tym podczas warsztatów mgr Katarzyna Stępkowska – psycholog z Warszawy. Mówiła o konsekwencjach tej sfery, która staje się uzależnieniem. Nie wiąże się to jedynie z płaszczyzną grzechu, ale z realnymi konsekwencjami naszego funkcjonowania w przyszłych relacjach małżeńskich i rodzinnych, a także zdrowotnymi. Pokreśliła też istotę poczucia własnej wartości przez dzieci i młode osoby. To ważne zadanie dla rodziców – budowanie poczucia własnej wartości u ich dzieci. Poprzez braki na etapie wychowania dzieci poszukują dowartościowania u innych, a co gorsze wartościując się poprzez wygląd szukają aprobaty u otoczenia.

Ostatnią konferencją tego dnia było wprowadzenie do ideologii gender. Poprowadził ją profesor socjologii – dr hab. prof. nadzw. Mariusz Jędrzejko, który również podkreślił, że obecnie odbywa się proces negowania natury. Wolność jest tu rozumiana jako brak ograniczeń w sferze obyczajowej i moralnej – szeroko pojęty brak granic.

Kongres Trzeźwości Ziem Zachodnich - Pomnik Jezusa

Po pierwszym dniu jesiennej sesji Apostolstwa Trzeźwości zakończonego Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Paradyskiej miał miejsce Kongres Ziem zachodnich. „Polska potrzebuje naszej odpowiedzialnej podstawy.” – nawoływał ks. bp Bronakowski podczas mszy rozpoczynającej drugi dzień obrad. Ponadto dodał: „Patriotyzm nie jest nienawiścią do innych narodów, to troska o wychowanie młodego pokolenia, to walka z tym co osłabia naród”.

Tego dnia uczestnicy wysłuchali rozmaitych konferencji. Jedna z nich poruszała temat: „Czy ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje nadzieję na ograniczenie spożycia alkoholu”. Adwokat Jerzy Kwaśniewski – Prezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zilustrował zmiany prawne, które miały miejsce w ostatnich latach.

Ks. dr Marek Dziewiecki, członek Zespołu KEP Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych opowiedział „Jak chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami”. „Podstawową i bezpośrednią przyczyną sięgania dzieci i młodzieży po alkohol jest to, że młodzież nie czuje się szczęśliwa. Radość jest jedynym skutecznym sposobem zapobiegania wszelkim problemom życiowym, wszelkim zachowaniom, które prowadzą do uzależnień” – podkreślił prelegent, a odpowiadając na jedno z wielu pytań: Skąd u dzieci i młodzieży biorą się bolesne przeżycia? – wyjaśnił, że powodem braku radości i szczęścia jest kryzys więzi rodzinnych oraz kryzys wartości. Wskazał, że dorośli mają być kochający i mądrzy. Powinniśmy ponadto im wyjaśniać i tłumaczyć, że nie istnieje łatwo osiągalne szczęście. Tylko praca nad sobą, stawianie wymagań, dyscyplina, panowanie nad swoim ciałem stanowią istotne elementy kształtowania siebie. Poprzez Miłość, naśladując Chrystusa, żyjąc zgodnie z zasadami Ewangelii możemy być szczęśliwi. Miłość daje radość – a mądrość jest narzędziem Miłości.

Kongres Trzeźwości Ziem Zachodnich - zdjęcie ze mszy

Zreferowane wykłady były swego rodzaju formą podsumowania i analizy projektu Narodowego Kongresu Trzeźwości z 2017 roku. Podkreślano, że nowe regulacje prawne, w tym ustawy, same nie rozwiążą problemu, ponieważ niezwykle ważne jest w sferze społecznej umacnianie więzi rodzinnych, w tym małżonków, świadome i dojrzałe wychowywanie młodego pokolenia do życia w trzeźwości. Wszystkie globalne zadania, które nie są wykonalne, na krótkim odcinku są przez nas wykonalne, te za które my jesteśmy odpowiedzialni – jak mawiał ks. Franciszek Blachnicki – założyciel Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Sam Projekt Kongresu zakłada zrzeszenie ludzi dobrej woli, który troszczą się o trzeźwość narodu. Mówi o rodzicach, nauczycielach, psychologach, księżach, politykach, samorządowcach, ludzi kultury i mediów – a wszystko po to, aby walczyć o trzeźwość Narodu, o człowieka wolnego. Ponadto – aby podjąć walkę z wszelkimi uzależnieniami i ratować tych, którzy już zostali dotknięci nałogiem, a co więcej – uświadamiać i ochraniać młode pokolenia przed czyhającymi na nich współczesnymi zagrożeniami.

Więcej o programie możesz przeczytać na stronie: http://www.kongrestrzezwosci.pl/narodowy-program/