Tajemnica służby

Ruszyli! Zaczerpnęli! Członkowie Diakonii Wyzwolenia rozpoczęli nowy rok formacyjny od rekolekcji – spotkania  z żywym Bogiem, bo żeby dawać trzeba najpierw zaczerpnąć ze źródła. Tym źródłem jest dla każdego osoba Jezusa Chrystusa. To co jest najbardziej istotne to moja osobista relacja z Panem Bogiem, z której następnie wypływa pragnienie diakonii. Służba +  wiara  = służę dla Jezusa.

Duszpasterz Diakonii w konferencji przypomniał wszystkim, że nie można diakonii zawęzić jedynie do struktur Ruchu. Tajemnica służby wypływa z wieczernika, z miejsca gdzie sam Jezus umywa uczniom nogi. To służba w obliczu Eucharystii, to służba która wypływa z modlitwy. Człowiek, który miłuje Boga, miłuje człowieka i ukierunkowany jest na służbę bliźniemu w codzienności naszego życia. Bez tego nie da się pokonać własnej pychy, egoizmu, tego co w nas samych jest słabe. Diakonia w naszym życiu kształtuje w codziennym trudzie i wyrzeczeniach.

W piątkowej Ewangelii czytano „czy niewidomy może prowadzić niewidomego”. Świadomość własnych wad i słabości jest ważna, aby nie popaść w pychę i nie nawracać drugiego, jeżeli człowiek sam nie dba o własne zbawienie i nie pracuje nad swoimi słabościami.

W tym trzeba pamiętać, że Jezus mocą swojego krzyża gładzi nasze grzechy, umarł za nas jako wyraz największej miłości do człowieka i nie chodzi o to, aby być idealnym, aby być doskonałym.

To co ważne w diakonii to wytrwałość i cierpliwość. Jako ludzie często gubimy się przez emocje, zniechęcenie. One nie są kryterium wiary – pokreślił duszpasterz – a także dodaje – pokora w służbie – „spróbuję, zobaczę”. To Pan Bóg uzdalnia. „Bądź wola Twoja. Myślę, że nie potrafię, ale spróbuję. Ksiądzprzywołał obraz Chrystusa Sługi – rzeźbę znajdującą się w kaplicy w centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku – ręce Jezusa włożone w dłoniach Ojca. Taka powinna być nasza służba, nasze dłonie włożone w dłonie Ojca.

W programie rekolekcji był czas na spotkanie ze specjalnym gościem – Panią Wicestarostą Powiatu Ropczycko-sędziszowskiego Bernadetą Frysztak i Panią Marzeną Jakubiec – dyrektor szkoły w Ropczycach, które podzieliły się z nami doświadczeniami z pracy z osobami uzależnionymi, zakresem pomocy, który świadczą osobom potrzebującym na co dzień. Ponadto opowiadały o działaniach związanych z wdrażaniem programów profilaktycznych i wielu innych procedurach, które wynikają z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Każde rekolekcje to czas spotkania z Bogiem i człowiekiem w darze Wspólnoty. Wspólna modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia, rozmowy przy kawie. Z racji przypadającego w sobotę 14 września święta Podwyższenia Krzyża uczestnicy przeżyli również osobiste nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W spotkaniach w grupach pracowali analizując 12 kroków, które uświadomiły uczestnikom uniwersalność tych kroków dla każdego, nie tylko dla osób dotkniętych nałogiem. To pewnego rodzaju wskazówki do pracy nad sobą. Dzielenie się swoim doświadczeniem, a także otwartość na słuchanie innych osób rozwija wyrozumiałość i wrażliwość na problemy innych.

Rekolekcje Diakonii odbywają się dwa – trzy razy w ciągu roku formacyjnego, a spotkania Diakonii raz w miesiącu (przejdź do terminarza) – może do niej dołączyć każdy, kto czuje w sercu pragnienie służby poprzez diakonię – służby drugiemu człowiekowi i pogłębienia własnej relacji z Bogiem.