REKOLEKCJE - CZAS ŁASKI

W każdym roku formacyjnym Kościół oferuje nam całą gamę rekolekcji o różnej tematyce i skierowanych do różnej grupy osób. Każdy z nas może znaleźć coś dla siebie. A co takiego oferuje nam konkretnie Duszpasterstwo Trzeźwości?  Wyciąga swoją rękę szczególnie do osób uzależnionych, organizując kilka razy w ciągu roku formacyjnego Rekolekcje Trzeźwościowe. Włączają się w nie osoby zaangażowane w Duszpasterstwo, członkowie Krucjaty i osoby współuzależnione. Oprócz tego odbywają się również rekolekcje dla Członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – bo aby dawać trzeba najpierw zaczerpnąć ze źródła. Przed nami ostatnie przed wakacjami takie rekolekcje, a za nami? Pierwsze rekolekcje skierowane tylko do osób współuzależnionych, które odbyły się w dniach 8-10 marca 2019 roku w Niechobrzu. Wzięło w nich udział kilkunastu uczestników.

Alkoholizm to problem, który nie tylko dotyka osobę uzależnioną, ale bardzo mocno osoby z najbliższego otoczenia –  dzieci, żony, mężów, rodziców itd. Ci również potrzebują szczególnej uwagi. Uświadomienie sobie, że jest się osobą współuzależnioną jest niezwykle ważne. Jest to pierwszy, bardzo istotny krok dający możliwość do dalszej zmiany życia na lepsze. Dlatego treści spotkań podczas rekolekcji dla współuzależnionych oparte będą na bazie programu AL-ANON  tj. 12 etapów dla współuzależnionych. Najważniejsze, co należy tutaj podkreślić, wszystkie etapy będą miały odniesienie do Boga.  To On jeden podnosi nas z upadków, daje umocnienie i jest fundamentem naszego życia.

Uczestnicy, którzy wzięli udział w rekolekcjach, podczas spotkań w grupach, dzielili się swoimi doświadczeniami i pracowali w obrębie 3 pierwszych etapów. Mówią one o stanięciu w prawdzie, zaakceptowaniu tego w jakiej sytuacji się znaleźliśmy i tego, że człowiek jest bezradny wobec alkoholizmu naszych krewnych, rozpoczęciu pracy nad sobą, o wierze – w to, że Bóg jest jedyną siłą wyższą i tylko On jest w stanie przynieść nam pokój serca, o oddaniu się Jego Woli i Jego opiece.

Spotkanie ze Słowem Bożym jest zawsze elementem fundamentalnym każdych rekolekcji. Być może zachętą do wzięcia udziału w takich rekolekcjach i postawieniu pierwszego kroku, aby zmienić swoje życie na lepsze, będą słowa księdza prowadzącego podczas jednej z katechez. Nawiązywał on do historii Mojżesza (Lb 21, 4-9; Wj 4,1-4) i wyjścia ludu wybranego z Egiptu. A wchodząc głębiej do wydarzenia kiedy Bóg zsyła na lud węże o jadzie palącym. Jeżeli my w naszym życiu ciągle będziemy patrzeć pod nogi, narzekać, ze spuszczoną głową patrzeć na nie, to te „węże”, będą nas ciągle kąsać. Po to Pan Bóg rozkazał Mojżeszowi wbić wysoki  pal i umieścić na nim miedzianego węża, abyśmy spoglądali w górę. Szukali pomocy u Boga.  Trzeba nam nieść własny krzyż, a nie odrzucać go, ciągle nie akceptując sytuacji w której się znaleźliśmy. Zaufać Bogu.  Kiedy Mojżesz na głos Boga wyrzucił z ręki laskę, którą trzymał – stawała się wężem, który kąsał (Wj 4,1-4). Jednakże, gdy złapał go za ogon, on  znów stawał się laską w jego ręku.  Zapominanie, zatuszowanie i  odsuwanie się od problemu wcale nie jest jego rozwiązaniem.

Program rekolekcji obejmował  Eucharystię, spotkania w grupach, czas na kawę, śpiew a także czas na indywidualną rozmowę/spowiedź. Z racji przeżywania Wielkiego Postu, w piątek nie zabrakło nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Tradycyjnie podczas niedzielnej Mszy Świętej uczestnicy mogli złożyć deklarację przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka –  tym razem było ich aż dziesięciu.

Na każdych rekolekcjach będą omawiane 3 z 12 etapów. Za nami pierwsze trzy, jednak będą one odbywać się cyklicznie stąd można dołączyć do nich na każdym etapie, pamiętając, że  zawsze są to rekolekcje  – spotkanie z żywym Bogiem – czas umocnienia.

Kiedy kolejne rekolekcje? Śledź uważnie stronę natrzezwo.pl i fanpage na stronie facebook.pl gdzie podawane są na bieżąco aktualne informacje.