Dzień skupienia Diakonii Wyzwolenia

Kolejna wiosna, kolejny Wielki Post, kolejna Droga Krzyżowa, kolejny tydzień w pracy? Niech „kolejny ” będzie „wyjątkowy”! Przed nami  Dzień Skupienia Diakonii Wyzwolenia – już 30 marca –  Zapraszamy! Przyjdź i przekonaj się czy warto. Może nie masz czasu by przez  dłuższą chwilę potrwać w skupieniu na modlitwie i znaleźć czas dla Wspólnoty, a także posłuchać Słowa Bożego? Przyjdź. Zachęcamy do przeczytania krótkiej relacji jednego z uczestników spotkania, które odbyło się 23 lutego.

Rozpoczęliśmy spotkanie od Eucharystii o godzinie 12:00 w Kościele Św. Krzyża w Rzeszowie. Następnie udaliśmy się do salki parafialnej, gdzie przy kawie i ciastku mogliśmy podzielić się swoimi radościami i trudnościami, które dotykają nas w naszym codziennym życiu. Ważnym punktem spotkania była także katecheza wygłoszona przez ks. Grzegorza Kota.

Wysłuchaliśmy ponownie fragmentów Pisma Świętego,  z Listu do Hebrajczyków (Hbr 11, 1-7), Psalmu (145 (144)) oraz Ewangelii wg Św. Marka (Mk 9,2-13), które zostały odczytane podczas dzisiejszej Mszy Świętej. 

W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o wierze Abla, Noego i Henocha. Abel dzięki swej wierze, z miłości, oddał Bogu wszystko co miał.  „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.” Postawiono nam pytanie – Czy my w naszym życiu w czynnościach dnia dajemy z siebie wszystko z miłości do Pana Boga? Maksymalnie tyle ile tak po ludzku – możemy dać? Nasuwa się kolejne pytanie: skąd mieć taką wiarę? Wiara jest łaską daną każdemu z nas na Chrzcie Świętym. „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy; tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17). Abyśmy mogli wzrastać w wierze powinniśmy zadbać o naszą codzienną modlitwę, o sakramenty święte, Eucharystię i Spowiedź Świętą, a także słuchać Słowa Bożego.

Ksiądz podkreślił również słowa z Pisma: „Przez wiarę Henoch został uniesiony, aby nie oglądał śmierci” – Co znaczą te słowa dla nas? Dla każdego wierzącego człowieka śmierć jest snem, przejściem z życia doczesnego do życia wiecznego. 

Słowa psalmu mówią nam o tym, abyśmy bez względu na sytuację w jakiej się znajdujemy każdego dnia wysławiali imię Pana na wieki. „Każdego dnia będę błogosławił Ciebie i na wieki wysławiał Twoje imię”. Byśmy Bogu zaufali i próbowali spojrzeć na nasze życie z Bożej perspektywy. Jezu ufam Tobie!

W Ewangelii czytamy „To jest mój Syn umiłowany Jego słuchajcie” oraz zapowiedź śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Ksiądz zwrócił tu szczególną uwagę na słowa, że Jezus ma wiele wycierpieć, będzie wzgardzony i ubiczowany, pokazując jak często my sami cierpimy w naszym życiu  i nie jest to dla nas łatwe doświadczenie. Nie było ono takie i w czasach Chrystusa, do końca – pod Krzyżem wytrwali tylko Maryja i Jan.

Po katechezie był jeszcze czas na pytania. Tu zabrał głos ks. Marcin Duplaga – który był gościem naszego spotkania. W kontekście odczytanych fragmentów Pisma Świętego przekazał nam piękne słowa świadectwa  młodej dziewczyny, o jej głębokiej wierze, która w obliczu choroby nowotworowej matki, mówi: „Wierzę, że Bóg może ją uzdrowić, ale modlę się jednocześnie o wypełnienie Woli Bożej”. 

Spotkanie szybko dobiegło końca choć wiele wątków naszych wspólnych rozmów pozostało niedokończonych. Taki niedosyt sprawia, iż z radością i niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie. Jak powiedział jeden z uczestników naszego spotkania: „Dzień Skupienia to czas budowania więzi i czas naszej formacji – czas wzrastania w wierze”.

                                                                                                                                                                          Ania                                                                                                      Członek Diakonii Wyzwolenia Człowieka