44 Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

„Podstawą wolności jest prawda i miłość” – tak brzmiały słowa początkujące 44. Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Jak sama nazwa wskazuje, co roku na Jasnej Górze, pod okiem Matki Bożej Częstochowskiej spotykają się wszyscy, którzy za Ruch Światło-Życie są i chcą być odpowiedzialni. Spotkania te zainicjował  ks. Franciszek Blachnicki, twórca Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. To rok szczególny nie tylko dla oazowiczów, ale także dla Duszpasterstwa Trzeźwości z uwagi na 40. rocznicę istnienia KWC.  „Wolni i Wyzwalający” to hasło roku, zaś znak roku oparty jest na herbie Krucjaty. Kongregacja ma na celu pokazanie nowych perspektyw dla duchownych, ale także dla uczestników, wskazać współczesne wyzwania, przed którymi stoją, a w tym roku  szczególnie podkreślono jak ważna jest postawa każdego chrześcijanina w obronie prawdy. Zebrane z całej Polski delegacje z poszczególnych diecezji łączyły się w modlitwie o światło Ducha Świętego, a także owoce tejże Kongregacji Odpowiedzialnych.

Podczas konferencji przybliżono problemy, z którymi we współczesnym świecie borykamy się w sferze płciowości, seksualności, nałogów, a także ekologii moralnej, we wszystkim nawiązując do idei Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Profesorowie oraz prowadzący Kongregację w szczególności odwołali się do słów papieża Jana Pawła II, niezwykle dziś aktualnych i wzywających do postawy obrony prawdy: „Przeciwstawiajcie się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, a co czasem może aż zagrażać jego egzystencji”

W  sobotniej konferencji „Nie lękajcie się” ks.prof. Piotr Kulbacki pięknie przybliżył ideę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, wprowadzając wszystkich w tę tematykę. Odwołał się  do słów papieża Polaka. Mówił o teologicznych podstawach Krucjaty, którą jest nic innego jak sama Ewangelia, rozumiana  jako Dobra Nowina  – Wyzwolenie. Przypomniał tym samym, że KWC nie jest ruchem anty-alkoholowym, tylko skierowanym ku człowiekowi i jego problemom.  Szczególnie akcentuje akceptację ludzkiego życia, a przede wszystkim jego poszanowania. „Wyzwolenie od lęku – sercem Krucjaty” –  mówi ks. Piotr Kulbacki, a wskazując na herb krucjaty objaśnia, że nie ma na nim hasła „nie pijcie”, tylko „nie lękajcie się” – bo Krucjata to człowiek i jego postawa  objawiająca się w jego godności, której nie da się zniszczyć w najgorszych warunkach, nie da się jej odebrać żadnemu z nas. Chodzi o wyzwolenie z lęku, który paraliżuje wolność człowieka. „Abstynencja nie jest kresem zaangażowania w KWC” – nawołuje ks. Prelegent. „Formowanie życia  w prawdzie to cel KWC”. Przypomina także, że Wyzwolenie przynosi jedynie Chrystus, a każdy z nas jest zniewolony od grzechu. Człowiek staje się wolny przez bezinteresowny dar z siebie. Tylko my sami możemy pozbawić się wolności, nikt inny!

W niedzielę konferencję o Prawdzie wygłosił prof. Krzysztof Wojcieszek „Obrona prawdy w naszych czasach”.  Na wstępie zachęcił słuchaczy pytaniem:  „Czy trzeba prawdy bronić, czy prawda broni się sama?” i „czy ma to znaczenie w naszych czasach?”. Obecnie jesteśmy daleko od prawdy, jesteśmy przesyceni fałszem.Wspomniał jak współczesny świat głęboko pogrążony jest w absurdzie, jak ludzie zatracili poczucie grzechu, gdzie zamieniliśmy dobro ze złem. Jesteśmy zalewani falą wiadomości, fałszu, nieistotnych „faktów”, które sprawiają, że gubimy w sobie tę chęć odszukiwania i pielęgnowania prawdy. Nie wiemy jak tą prawdę odnaleźć, a przecież wszyscy mamy do niej dostęp. Potrzebujemy prawdy, potrzebujemy odpowiedzi na te pytania kim jesteśmy, skąd i dokąd zmierzamy. Profesor podkreślił rolę zdrowego rozsądku. Do czego on prowadzi? Do uznania istnienia Boga. Można by rzec rezygnacja ze zdrowego rozsądku jest po to, żeby nas nie doprowadziła  do poznania Boga. Trzeba nam na nowo ożywić ludzki intelekt – im więcej prawdy, tym mniej grzechu. Prawda = Bóg = miłość. Profesor przytoczył tu postać Edyty Stein, która jako młoda kobieta straciła wiarę, a później jej dążenie do prawdy doprowadziło ją do dojrzałej wiary. Zamiast szukać prawdy, gromadzimy erudycję, czyli masę nieistotnych szczegółów. Niekiedy więcej wiedzy formalnej może oznaczać głupotę. Nie jest to zachęta do ignorancji ponieważ nauka i rozwój są ważnym i potrzebnym elementem naszego życia. Nauka daje owoce, ale trzeba w tym wszystkim szukać prawdy.

W podsumowaniu Kongregacji moderator generalny Ruchu ks. Marek Sędek w kontekście wspomnianych słów Jana Pawła II mówił o konieczności odrzucenia obsesji o konsumpcyjnej postawie życia,  wierności prawdzie, wierności światłu, wyzbycia się lęku przed ludzką opinią społeczeństwa w postawie dążenia do prawdy. Przedstawił zadania, które stoją przed nami w tym roku formacyjnym. Należy zwrócić uwagę na problem z szerzącą się kulturą seksualności, która ma destrukcyjny wpływ na życie człowieka i jego rozwój duchowy. Należy budować i nawiązywać dobre relacje, a szczególnie pielęgnować te rodzinne. Trzeba walczyć o te najbliższe relacje, które są fundamentem naszego wzrastania. Chrześcijanin wobec aktualnych zjawisk społecznych i kulturowych nie może być bierny. Profilaktyka i świadomość.  Każde pokolenie toczy batalie o wolność w różnych jej aspektach. Kiedyś była walka z komunizmem, dziś z powszechną seksualizacją życia, która dociera do nas przez wszystkie możliwe kanały, jak np. Internet i inne media. Człowiek jest stale odzierany ze swojego piękna, umniejsza się wartościom i relacjom międzyludzkim. Ludzie świeccy powinni być gotowi do walki z degradacją człowieczeństwa w różnych przestrzeniach. Należy mocno podkreślać, że KWC to nie tylko abstynencja! Zawężając ją jedynie do tego, sami sprawiamy, że ludzie spychają nas na margines.

Na 44. Kongregacji Odpowiedzialnych, oprócz zaproszonych gości głoszących konferencje, ks. prof. Piotra Kulbackiego, ks. Macieja Ostrowskiego, prof. Krzysztofa Wojcieszka, swoją obecnością zaszczycił również ks. bp Tadeusz Bronakowski – ogólnopolski Duszpasterz Trzeźwości, ks. bp Krzysztof Włodarczyk, a także ks. Wojciech Ignasiak moderator KWC,  który w podsumowaniu Kongregacji również nawiązał do zadań członków KWC, wskazał na zadania członków  i osób zaangażowanych w to dzieło. To tworzenie wspólnot, diakonii KWC, organizowanie rekolekcji trzeźwościowych, pomaganie tym, którzy mają trudności, tworzenie lepszych struktur Diakonii Wyzwolenia w diecezjach.

„Przeciwstawiajcie się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, a co czasem może aż zagrażać jego egzystencji” – niech te słowa Papieża Polaka będą nam światem w codziennej trosce o bliźniego i będą motywacją do walki w obronie prawdy, byśmy nigdy nie stali się obojętni na ludzką krzywdę i byli świadkami Bożej miłości.