We wspólnocie i poprzez Wspólnotę

„Świadomość Diakonii” – nad tym tematem pochylili się uczestnicy podczas ostatniego spotkania Diakonii Wyzwolenia  7 lutego. Po  Mszy Świętej  zgromadzili się wspólnie w salce katechetycznej, gdzie na wstępie Duszpasterz Wspólnoty wyjaśnił znaczenie „Diakonii”.  Przedstawił  jakie zadania ma każdy z nas dla diakonii, jako grupy ludzi – wspólnoty, ale i z diakonią. Posługa we wspólnocie i poprzez wspólnotę. Jednak aby można było wyjść dalej, trzeba pamiętać, że w piewszej kolejności należy budować własną relację do Jezusa Chrystusa. Posługa jest nadbudowana na duchowości wewnętrznej, jeśli ja nie mam osobistej relacji z Jezusem, trudno będzie wyjść z nią na zewnątrz. Duszpasterz nawiązywał do terminu Nowy Człowiek i Nowa Wspólnota – które wpisane są w charyzmat Ruchu Światło-Życie.

Diakonia Wyzwolenia, oprócz własnej formacji ma za zadanie wychodzić z posługą na zewnątrz. Jest nią między innymi  pomoc w rekolekcjach Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, rekolekcjach dla osób uzależnionych i wspóluzależnionych. Członkowie zajmują się organizacją, dzielą się obowiązkami – jedni wspierają modlitewnie, muzycznie, inni prowadzą zapisy a księża głoszą konferencje. Pomiędzy tym wszystkim, siła tkwi w samej obecności i wspólnym spędzaniu czasu, gdzie w centrum jest Bóg.

Pozostałą część czwartkowego spotkania uczestnicy wraz  z Duszpasterzem poświęcili czas, właśnie na sprawach związanych z przyszłymi rekolekacjami, które rozpoczynają się w piątek 8 lutego w Niechobrzu.