Kongres szansą na przebudzenie społeczeństwa

Całkowita abstynencja kobiet w ciąży, wychowanie oraz edukacja dzieci i młodzieży w kulturze trzeźwości, a także zakaz reklamy napojów alkoholowych – to główne punkty przesłania Narodowego Kongresu Trzeźwości. Kongres był platforma rozmowy i szansą na przebudzenie społeczeństwa do aktywnej  troski o trzeźwość własną i swoich bliskich. W Warszawie spotkali się przedstawiciele polityków, samorządowców, ruchów i stowarzyszeń działających na rzecz trzeźwości. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele diecezji rzeszowskiej.

Podczas wielu rozmów i spotkań, wszyscy jednogłośnie zgodzili się, że podstawowym narzędziem zapobiegania alkoholizmowi może być zdecydowane zakazanie reklamy alkoholu – mówi ks. Grzegorz Kot, duszpasterz trzeźwości diecezji rzeszowskiej. Doświadczenia związana z ograniczeniem reklamy tytoniu przynoszą dobre rezultaty w postaci zmniejszenia sprzedaży papierosów, a co za tym idzie ilości palaczy.

W przesłaniu zwrócono uwagę, że w myśl hasła kongresu: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”, każda z instytucji powinna rzetelnie wypełniać swoje zdania w zakresie promocji odpowiedzialności i umiarkowania w spożywaniu napojów alkoholowych.

Iwona Kosztyła

                                                                                rozmowa z ks. Grzegorzem Kotem, duszpasterzem trzeźwości, wyemitowana w audycji „Żyć w rodzinie, ale jak”