Rodzina i Kościół w służbie trzeźwości Narodu

W niedzielę 24.09.2017r. zakończył się Narodowy Kongres Trzeźwości na UKSW w Warszawie pod przewodnictwem bp Tadeusza Bronakowskiego, Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. W sobotę, tj. 23.09. uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu jako przedstawiciele Ruchów: Domowego Kościoła, Focolari i Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Byli z nami również opiekunowie: ks. Grzegorz Kot – Diecezjalny Duszpasterzem Trzeźwości oraz ks. Tomasz Fularz.

Tematem przewodnim tego dnia była rodzina i Kościoł w służbie trzeźwości Narodu. Centralnym punktem obrad była Eucharystia pod przewodnictwem abp Henryka Hosera, który w homilii zwrócił uwagę na trzy cechy wyróżniające rodzinę chrześcijańską: trzeźwość, czujność i modlitwę. „Nie ma modlitwy bez trzeźwości” – mówił, a „ trzeźwość to wolność od uzależnień”.

Po powitaniu wszystkich delegatów przez bp T. Bronakowskiego i odśpiewaniu hymnu kongresowego, głos zabrało wielu znakomitych gości. „Rodzina chrześcijańska to jedyna skuteczna terapia w walce z uzależnieniami”, „Nie piję, bo kocham”, „ Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich”, „ Nie piję nie tylko w ciąży, ale w całym okresie rozrodczym” – to tylko niektóre z ważnych treści poruszonych podczas Kongresu.

Uświadomiliśmy sobie jak wielkie znaczenie ma rodzina i Kościół w wychowaniu do trzeźwości. Zdaliśmy sobie sprawę z powagi i istoty problemu, który dotyczy naszych rodzin i samej Ojczyzny.

W jednym z punktów programu Kongresu, uczestnicy, także każdy z nas, mógł podzielić się pomysłem ”Co mogę zrobić w sprawie trzeźwości już teraz”. Można jeszcze wnieść swoje spostrzeżenia do projektu „Narodowy Program Trzeźwości”, który otrzymaliśmy w pakiecie kongresowym. Od tej chwili każdy z nas stał się ambasadorem trzeźwości w swojej rodzinie, parafii i środowisku. Wszystkim udzieliła się atmosfera wzajemnej życzliwości i troski o przyszłość naszej Ojczyzny.

Zbrocka Magdalena (Domowy Kościół)
Maria i Tomasz Więckowie (Focolari)
Janina i Ryszard Luberowie (Ruch Rodzin Nazaretańskich)

Więcej informacji o Kongresie przeczytasz na str. http://www.kongrestrzeźwości.pl