Świadek Wolności

„Świadek Wolności” to wydarzenie, które jest częścią kampanii „Nie pije bo kocham”. Odbędzie się 23 września bieżącego roku na Placu Piłsudskiego w Warszawie w godzinach 12:00 -22:00, jako promocja Narodowego Kongresu Trzeźwości. W ramach spotkania odbędą się konferencje, debaty tematyczne, zabawy dla dzieci, a także całej rodziny, koncerty, projekcja filmów oraz wystawy multimedialne. Celem wydarzenia jest propagowanie trzeźwości i abstynencji oraz ukazanie, że każdy człowiek jest powołany do życia w wolności i bycia Świadkiem Wolności. Inicjatorem i organizatorem jest Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło – Życie.

Ważnym punktem programu będzie przedstawienie Świadków Wolności. Uczestnicy zapoznają się z osobą ks. Franciszka Blachnickiego, który jest założycielem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, a także Ruchu Światło – Życie, gdzie wprowadził pojęcie „Nowa Kultura”, która w jego charyzmacie oznacza wprowadzanie nowego ładu w każdą przestrzeń naszego życia. Podkreślał jak ważne jest szerzenie kultury skromności i trzeźwości przez młodych ludzi, jako świadectwo życia. Zaprezentowane zostaną również świadectwo wolności Heleny Kmieć, Karoliny Kózkównej oraz Jana Pawła II.

Podczas sobotniego spotkania zostaną przedstawione wnioski oraz tezy wysunięte podczas Narodowego Kongresu Trzeźwości, który w głównej mierze skupiał się na temacie trzeźwości jako troski o rodzinę. Będzie również czas na modlitwę, świadectwa, wspólną adorację i uwielbienie.

Sobotnie spotkanie zakończy występ takich artystów jak m.in. Arka Noego, New Life’m, FPS, Adam Krylik, Krzysztof Cugowski, Arkadio, Chór Jednego Serca Jednego Ducha oraz wspólna modlitwa i uwielbienie.

Urszula Szyszka

Więcej o wydarzeniu przeczytasz na stronie Facebook.com klikając w poniższy link
https://www.facebook.com/niepijebokocham/

Program wydarzenia
Program – „Świadek Wolności”